wersja do wydruku Joanna Wicher 02.05.2017 08:33

Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.

Zarządzenie Nr 90/2017

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 19 kwietnia 2017r.

 

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lubliniec.

 

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.), art. 28 ust. 1 i art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011r. Nr 68/VI/2011 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ze zmianami i uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015r. Nr 71/VI/2015 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawki procentowej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 31 marca 2015r. Poz. 1926) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy: Andrzeja i Grażyny Koza, nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 36,35 m2 położony w budynku przy ul. ZHP 3 w Lublińcu wraz z prawem użytkowania wieczystego udziału 130/10 000 części w działce gruntu.

  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i opublikowany będzie w dniach od 20 kwietnia 2017r. do 10 maja 2017r.

 

 

§ 2

 

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 do dnia 31 maja 2017r.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.05.2017 08:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż