OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

III OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2005 ROKU

OKREŚLONYCH USTAWĄ O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE

W terminie do dnia 5.09.2005r. do konkursu wpłynęły 2 oferty.

Do procedury konkursowej zakwalifikowała się 1 oferta

z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA PRZYZNAŁ DOTACJĘ

NA NASTĘPUJĄCE ZADANIE:

ZADANIE Z ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.

STOWARZYSZENIE "SERCE DLA CHOREGO PSYCHICZNIE"

IMPREZA INTEGRACYJNA PRZEŁAMUJĄCA IZOLACJĘ SPOŁECZNĄ CHORYCH PSYCHICZNIE Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO POD HASŁEM "W PRAWDZIWYM ŚWIECIE LUDZIE SĄ RÓŻNI"

3.110 zł

Do procedury konkursowej z powodu braków formalno-prawnych

nie zakwalifikowała się 1 oferta:

STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

na zadanie pn.:

"VII WYSTAWA TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I IV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNO-POETYCKIEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW NA KONTO ORGANIZACJI NASTĄPI PO PODPISANIU UMOWY.

BURMISTRZ MIASTA PODPISZE UMOWĘ Z ORGANIZACJĄ,

KTÓRA ZŁOŻY W URZĘDZIE MIEJSKIM:

- HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

- OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ODPISU Z REJESTRU ZE STANEM

PRAWNYM I FAKTYCZNYM W DNIU PODPISANIA UMOWY

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU III OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2005 ROKU OKREŚLONYCH USTAWĄ O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:21.09.2005 16:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:05.03.2014 09:52