ZARZĄDZENIE NR 241/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań własnych.

 

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

  • po stronie dochodów 90.473.605,20 zł

  • po stronie wydatków 94.253.518,20 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 241/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:10.01.2017 12:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:10.01.2017 12:51