ZARZĄDZENIE NR 218/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d za, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia, realizowanych w ramach zadań własnych.

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

  • po stronie dochodów 89.117.887,21 zł

  • po stronie wydatków 92.897.800,21 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 218/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:12.12.2016 09:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:12.12.2016 09:07