Lubliniec, dnia 12.10.2016r.

 

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

 

 

Zarząd Gospodarki  Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Spokojnej 2, zwraca się z prośbą o przesłanie ofert. 

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest okresowy przegląd kotłów gazowych  :

 

-       kocioł firmy Radan 44 kW  

-       kocioł Viessmann, Vitogas 100 - 96 kW

-       kocioł Viessmann 170 kW

 

2.  Oferta powinna zawierać cenę za :

 

-          czyszczenie kotłów

-          czyszczenie palników

-          komputerowa analiza spalin wraz z wydrukiem

-          nastawa regulatorów

-          kontrola szczelności instalacji gazowej

-          kontrola przeciwwybuchowa instalacji gazowej.

 

3.  Dodatkowe ustalenia :

 

- wybrany Oferent zobowiązany będzie do spisania protokołów z wykonania przeglądu kresowego   kotłowni gazowej

- ofertę może złożyć wyłącznie Oferent posiadający stosowne uprawnienia do przeprowadzania w/w czynności (do oferty należy załączyć kserokopię uprawnień z poświadczeniem za zgodność).

 

4. Termin składania ofert :    

 

- oferty należy składać do Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2 do dnia 17.10.2016r.   

- oferty można składać w formie elektronicznej na adres : zgklic@wp.pl lub pocztą na adres : Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa, 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2.  

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE do składania ofert na okresowy przegląd kotłów gazowych
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:12.10.2016 13:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:12.10.2016 14:00