Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych

w terminie 19.09.2005r. – 31.12.2005r.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873),

Burmistrz Miasta Lublińca wesprze realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz przez inne podmioty określone w w/w ustawie w terminie 19.09.2005r. – 31.12.2005r.

wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.

Szczegółowe wymagania dotyczące ubiegania się o dotacje

na realizacje zadań zostały określone w

OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 5 SIERPNIA 2005 ROKU.

Ogłoszenie to dostępne jest na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu (www.lubliniec.pl)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w terminie 19.09.2005r. – 31.12.2005r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:05.08.2005 08:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:05.03.2014 09:52