Lp.

Dane podmiotu, od którego pochodzi zgłoszenie oraz nr w rejestrze

Data wpływu

Określenie przedmiotu zgłoszenia, w tym postulowanych w nim rozwiązań

Nazwa podmiotów, na rzecz których działalność lobbingowa jest wykonywana

Opis sposobu załatwienia sprawy

1

Artur Brylikowski

nr  w rej. 00351

13.07.2016 r.

Wniosek o udzielenie informacji o wprowadzeniu zarządzenia dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu lub (jeśli nie zostało ono wprowadzone) jak najszybsze wprowadzenie zarządzenia dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu i przesłanie drogą elektroniczną miejsca jego umieszczenia

Grupa lobbingowa Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenie Cannabis House

Poinformowano wnioskodawcę, iż zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) wydane zostało zarządzenie nr 139/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania z przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. W przedmiotowym zarządzeniu określono szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. Wnioskodawcy przesłano na wskazany adres e-mailowy miejsce opublikowania zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.lubliniec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12510&idmp=216&r=r

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr spraw załatwianych na podstawie zgłoszeń podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w 2016r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lublińcu
Informację opublikował:Mariusz Koziński
Data publikacji:20.07.2016 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Mariusz Koziński
Data aktualizacji:20.07.2016 10:10