Uchwała Nr 20/III/02

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziałów Gminy Lubliniec w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) Rada  Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§  1

Wyraża się zgodę na zwiększenie udziałów Gminy Lubliniec w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach o kwotę 97.400,oo zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych).

§  2

Udziały pokryte zostaną wkładem pieniężnym sfinansowanym z dochodów własnych Gminy.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 20/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziałów Gminy Lubliniec w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 08:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:23