Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 241/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Data publikacji:29.06.2016 11:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aldona Goniwiecha
Data aktualizacji:29.06.2016 11:09