Komunikat
ZGKLiC w sprawie jakości wody w wodociągach gminy Lubliniec

 

Miasto Lubliniec zaopatrywane jest w wodę z trzech ujęć wód podziemnych tzw. głębinowych. Są to wody wydobywane z pokładów wodonośnych czwartorzędowych

i trzeciorzędowych. Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa jako eksplorator ujęć wody i sieci wodociągowej na terenie Miasta Lublińca zwraca się z prośbą do odbiorców wody o przekazywanie informacji o zauważonych awariach wodociągowych.
Jednocześnie przepraszamy za chwilowe pogorszenie jakości wody podawanej z wodociągów, na których wykonywane są roboty naprawcze.
Badania jakości wody prowadzone są systematycznie przez akredytowane laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o. w wytypowanych miejscach uzgodnionych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublińcu. Poniżej przestawiamy wyniki analiz jakości wody z dnia 31.12.2015r. w punktach pomiarowych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat ZGKLiC w sprawie jakości wody w wodociągach gminy Lubliniec Sprawozdanie z badań 31.12.2015 r.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:03.02.2016 07:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:03.02.2016 09:45