Zarządzenie Nr 254/2015

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 31 grudnia 2015 r

 

 

 

zmieniające zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie : przyjęcia zasad – polityki rachunkowości.

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

(tj Dz. U z 2013 r , poz. 885 z późn.zm) oraz na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( tj Dzu U z 2013 r , poz. 330 z późn.zm)

 

 

Burmistrz Miasta

zarządza

 

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 136/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie przyjęcia zasad- polityki rachunkowości załącznik Nr 1 „Zakładowy Plan Kont” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 254/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie : przyjęcia zasad – polityki rachunkowości.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:12.01.2016 12:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:12.01.2016 12:55