wersja do wydruku Joanna Wicher 15.12.2015 13:34

ZARZĄDZENIE NR 243/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie aktualizacji planu akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego w Lublińcu

ZARZĄDZENIE NR 243/2015

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 7 grudnia 2015 roku

 

w sprawie aktualizacji planu akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego w Lublińcu

 

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 3) w związku z § 3 Zarządzenia Wojewody Śląskiego Nr 396/2015 z dnia 31 lipca.2015 r. w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa śląskiego uwzględniając zapisy w Wytycznych Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przedsięwzięć związanych z organizacją i funkcjonowaniem akcji kurierskiej zarządza się, co następuje:

 

§ l.

1. Aktualizacji planu akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego w Lublińcu dokonać poprzez opracowanie nowego Planu akcji kurierskiej Miasta Lublińca.

2. Przy opracowaniu planu akcji kurierskiej uwzględnić zapisy ujęte w:

a. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 3).

b. Zarządzeniu Wojewody Śląskiego Nr 396/2015 z dnia 31 lipca.2015 r. w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa śląskiego.

c. Wytycznych Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przedsięwzięć związanych z organizacją i funkcjonowaniem akcji kurierskiej.

3. Części niejawne planu operacyjnego opracować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz.1228 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.

 

 

§ 2.

Naczelnika Wydziału Sprawa Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego czynię odpowiedzialnym za opracowanie, wykonanie planu, przeprowadzenie wymaganych uzgodnień oraz przeprowadzenia szkolenia z osobami wyznaczonymi do realizacji zadań w ramach akcji kurierskiej.

 

 

§ 3.

Do realizacji zadań w ramach akcji kurierskiej wyznaczyć osoby na które zostały nałożone odpowiednie świadczenia.

 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 243/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie aktualizacji planu akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2015 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż