wersja do wydruku Joanna Wicher 15.12.2015 13:03

ZARZĄDZENIE NR 242/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 7 GRUDNIA 2015 r. w sprawie powołania komisji, ustalenia nowych terminów do brakowania druków ścisłego zarachowania - odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń wydawanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Lublińcu.

ZARZĄDZENIE NR 242/2015

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 7 GRUDNIA 2015 r.

 

 

 

W sprawie powołania komisji, ustalenia nowych terminów do brakowania druków ścisłego zarachowania - odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń wydawanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Lublińcu.

 

 

Na podstawie art. 31ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

( Dz.U.z 2013 poz.594 z późń.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Brakowania niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania służących do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń za okres wrzesień, październik, listopad i grudzień 2015 roku należy dokonywać do dnia 5 stycznia 2016 roku.

 

§ 2

Następne brakowania druków wymienionych w §1 za rok 2016 będą przeprowadzane w odstępach kwartalnych tj. do dnia 5 kwietnia, 5 lipca, 5 październik 2016 roku zaś za ostatni kwartał w dniu 5 stycznia 2017 roku.

§ 3

 

Powołuję komisję do spraw brakowania druków w składzie:

1. Adam Bielecki – Przewodniczący Komisji

2. Barbara Kozielska – Członek Komisji

3. Marcin Śleziona – Członek Komisji

 

§ 4

 

Komisja dokona fizycznego zniszczenia brakowanych druków poprzez pocięcie w niszczarce.

 

§ 5

 

Z dokonanej likwidacji druków Komisja sporządzi protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach . Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia .

 

§ 6

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 242/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 7 GRUDNIA 2015 r. w sprawie powołania komisji, ustalenia nowych terminów do brakowania druków ścisłego zarachowania - odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń wydawanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Lublińcu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2015 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż