wersja do wydruku Joanna Wicher 14.12.2015 09:55

Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniej Straży Pożarnej w Lublińcu

Zarządzenie Nr 237/2015

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 30 listopada 2015 r.

 

 

 

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniej Straży Pożarnej w Lublińcu

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178 poz.1380 z poźn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz
§ 2 uchwały Nr 48/VIII/90 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 1990r. w sprawie zasad nawiązywania stosunków najmu i ustalenia wysokości czynszów najmu za komunalne lokale użytkowe w Lublińcu zarządzam:

 

 

§ 1

 

  1. Oddać w najem w trybie bezprzetargowym lokale użytkowe przy ul. Sokoła 13
    w Lublińcu, oznaczone w załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia jako lokale nr 1.3, 1.16, 1.17, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27, 2,1, 2.2, 2.3. na przecz Ochotniczej Straży Pożarnej na okres 1 roku z przeznaczeniem na działalność statutową OSP.

  2. Szczegółowe postanowienia regulujące najem określi umowa.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniej Straży Pożarnej w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2015 09:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż