wersja do wydruku Joanna Wicher 16.11.2015 09:14

ZARZĄDZENIE NR 222/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie: powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

ZARZĄDZENIE NR 222/2015

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

 

 

w sprawie: powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

 

 

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 19994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U z 2013 r , poz. 330 ze zm )

 

 

 

 

§ 1

 

Powołuję stałą komisje inwentaryzacyjną w składzie:

 

  1. Jolanta Rezek – Przewodniczący

  2. Marcin Śleziona – Zastępca przewodniczącego

  3. Aleksandra Furmann – członek

  4. Monika Breguła – członek

  5. Marta Widera - członek

  6. Ewa Kozłowska – członek

  7. Krzysztof Becelewski – członek

 

Do przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lublińcu inwentaryzacji drogą spisu z natury, metodą potwierdzenia salda, metodą weryfikacji i wg stanu na dzień 31 grudnia.

 

 

§ 2

 

Zadania i tryb pracy Komisji określa instrukcja inwentaryzacyjna .

Organizację prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji powierzam Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Traci moc zarządzenie Nr 169/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 października 2013 r.,
w sprawie przeprowadzenia inwentaqryzacji9 w Urzędzie Miejskim.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 222/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie: powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2015 09:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż