Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 151/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiatnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Data publikacji:03.11.2015 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aldona Goniwiecha
Data aktualizacji:13.01.2016 08:09