wersja do wydruku Joanna Wicher 23.10.2015 13:20

Zarządzenie nr 211/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Zarządzenie nr 211/2015

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 13 października 2015 r.

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

 

 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.1515) zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

W Zarządzeniu nr 65/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 22 skreśla się pkt 32) w brzmieniu:

 

„rejestracja wniosków pracodawców zgłaszających fakt zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym, analiza dokumentów i przygotowywanie decyzji w sprawie wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika przez pracodawcę”,

 

2) w § 24 do zakresu Zespołu ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej dodaje się pkt 27. w brzmieniu:

 

„rejestracja wniosków pracodawców zgłaszających fakt zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym, analiza dokumentów i przygotowywanie decyzji w sprawie wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika przez pracodawcę”.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 211/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2015 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż