Zarządzenie Nr 67/2015

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie udziału Urzędu Miejskiego w Lublińcu w wojewódzkim ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pk. „KWARANTANNA 2015”Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity z 2013 r, poz. 1166), a także Zarządzenia nr 47/15 Wojewody Śląskiego z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego na temat zwalczania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej ludzi pk. „KWARANTANNA 2015” zarządza się co następuje:

§ 1

W II kwartale 2015 r. na terenie województwa śląskiego, odbędą się ćwiczenia zakresu zarządzania kryzysowego pk. KWARANTANNA 2015, w których Urząd Miejski w Lublińcu będzie uczestniczyć.

§ 2

Główne cele ćwiczenia to: sprawdzenie i weryfikacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Planu Działań Na Wypadek Wystąpienia Epidemii oraz sprawdzenie sprawności służb, inspekcji i instytucji współdziałających podczas prowadzonych działań.

§ 3

W przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczenia uczestniczą:

Krzysztof Olczyk – Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Krzysztof Becelewski – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i USC

Mieczysław Dłubała - Naczelnik Wydziału Komunalnego

§ 4

W celu zapewnienia osiągnięcia wyznaczonego celu ćwiczenia, zobowiązuję Krzysztofa Olczyka do sporządzenia dokumentacji ćwiczebnej według dokumentów wzorcowych przygotowanych przez Zespół Autorski powołany przez Wojewodę Śląskiego, w terminie określonym w koncepcji i planie ćwiczeń „KWARANTANNA 2015”.

§ 5

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/15 Wojewody Śląskiego, zobowiązuję Krzysztofa Becelewskiego do sporządzenia sprawozdania z Wojewódzkiego Ćwiczenia Kwarantanna 2015 oraz przesłania go do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do momentu podsumowania ćwiczenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie udziału Urzędu Miejskiego w Lublińcu w wojewódzkim ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pk. „KWARANTANNA...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:22.04.2015 10:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak