Z A R Z Ą D Z E N I E NR 47/2015


BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA


Z DNIA 03 MARCA 2015 R.w sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2012 r. Nr 461 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) i Wytycznych Starosty Lublinieckiego w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Powiecie Lublinieckim na 2015 rok

z a r z ą d z a m , co następuje:
§ 1


Ustalam „Wytyczne w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na 2015 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorów (Kierowników) jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych do realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z „Wytycznych w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na 2015 rok” w zakresie ich dotyczącym.


§ 3


Zobowiązuje Dyrektorów (Kierowników) jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych do opracowania własnych „Wytycznych” dotyczących realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2015 roku.


§ 4


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 MARCA 2015 R. w sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego miasta Lublińca w 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:30.03.2015 09:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak