Na podstawie art.30 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr. 45,poz.235) zaświadcza się, że Burmistrz Miasta Lublińca dokonał w dniu 09.08.2011r. pod numerem 1/20011 wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających w Gminie Lubliniec następującej placówki:

Żłobek Miejski w Lublińcu, prowadzony przez Gminę Lubliniec

pod adresem: ul. Sobieskiego 13, 42-700 Lubliniec

     Jednostka mieści się w budynku i na gruncie, który został przekazany decyzją Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31. 05. 2007r.w trwały zarząd od dnia 01.06. 2007r. na rzecz Żłobka Miejskiego w Lublińcu ul. Sobieskiego 13.

Dokumentacja znajduje się w aktach Żłobka Miejskiego w Lublińcu.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Mienie
Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Droniowicka 27
Informację opublikował:Aleksandra Osiewicz
Data publikacji:18.07.2003 13:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:16.04.2012 07:53