ZARZĄDZENIE NR 270/2014

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 23 GRUDNIA 2014 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594  z późn zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1


W celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta na 2014 rok dokonać zmian zgodnie
z Załącznikiem do Zarządzenia.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2014r. wynosi:


  • po stronie dochodów 76.567.897,51zł

  • po stronie wydatków 80.119.339,51zł

  • deficyt budżetu 3.551.442,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 270/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 GRUDNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:15.01.2015 08:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:15.01.2015 08:34