ZARZĄDZENIE NR 266/2014

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 19 grudnia 2014 r.w sprawie powołania komisji do przeglądu przechowywanych w UrzędzieMiejskim w Lublińcu materiałów zawierających informacje niejawne i dokonania zniesienia,zmiany lub utrzymania klauzuli tajności.
Na podstawie art.181 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr.182 poz.1228 ze zm.) zarządzam co następuje :§ 1


Do przeglądu wytworzonych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony,powołuję komisję

w składzie:

1) Krzysztof Olczyk – przewodniczący komisji

2)Krzysztof Becelewski – członek komisji

3)Tomasz Kucharski – członek


§ 2


Zadaniem komisji jest :

1)dokonanie przeglądu przechowywanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu materiałów zawierających informacje niejawne, w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony,

2)przedstawienie stosownych rekomendacji w sprawie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności w odniesieniu do materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu,

3)w odniesieniu do materiałów zawierających informacje niejawne przychodzących,których Urząd Miejski w Lublińcu nie jest wytwórcą ,przedstawienie stosownych rekomendacji,

4)dokonanie w razie potrzeby zniesienia ,zmiany lub utrzymania klauzuli tajności.


§ 3


Rekomendację w sprawie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności na materiałach zawierających informacje niejawne wytworzonych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu,przedstawić według wzoru stanowiącego załącznik nr.1 do niniejszego zarządzenia.


§ 4


Wykaz materiałów zawierających informacje niejawne,przychodzących,których Urząd Miejski w Lublińcu nie jest wytwórcą,przedstawić według wzoru stanowiącego załącznik nr.2 do niniejszego zarządzenia.


§ 5


Komisja :

1)dokona przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne przechowywanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu,wytworzonych oraz zarejestrowanych w latach 2013-2014,

2)przedstawi protokół z przeprowadzonego przeglądu wraz z załącznikami,o których mowa w§ 3 i §4,

3)dokona w razie potrzeby zniesienia,zmiany lub utrzymania klauzuli tajności.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 266/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu przechowywanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu materiałów zawierających ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:08.01.2015 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:08.01.2015 09:24