Zarządzenie Nr 254/2014

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 08 grudnia 2014r.w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz § 8 Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu zarządzam, co następuje:§ 1


Pozytywnie opiniuję projekt zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu, w zakresie zmiany Schematu Organizacyjnego przedłożonego przez Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 254/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:17.12.2014 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak