Zarządzenie Nr 253/2014

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 05 grudnia 2014r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2015 roku.


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 roku, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Pozytywnie opiniuję projekt uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2015 roku.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 253/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:17.12.2014 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak