Zarządzenie Nr 248/2014

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 26 listopada 2014 r.


w sprawie

sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lubliniec.Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 28 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 518 ze zm.) ze zmianami), Uchwały Nr 297/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Lisowickiej.zarządzam, co następuje:


§ 1

Przeznacza się do sprzedaży oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. płk. Wacława Wilniewczyca – działka nr 1294/51 o pow. 0,0700 ha z km 1 obręb Lubliniec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
§ 2

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2014r., Poz. 518 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 do dnia 8 stycznia 2015 r.


§ 3

Traci moc zarządzenie nr 156/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 października 2013 w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 248/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:17.12.2014 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak