Zarządzenie Nr 242 / 2014

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 12 listopada 2014r.

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.), w związku z art.39 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1


  1. Wyznaczam Panią EDYTĘ MAREK, zatrudnioną na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Lublińcu, zwanym dalej „Przedszkolem” – do zastępowania Pani Renaty Rokosy – dyrektora Przedszkola – w przypadku jej nieobecności.

  2. Okres powierzenia zastępstwa dyrektora Przedszkola jest oznaczony i trwa od 10.11.2014r. do 31.08.2019r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 242/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:17.12.2014 12:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak