Zarządzenie Nr 235/2014

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 07 listopada 2014 r.


w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lubliniec.Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. Poz. 594 ze zm.), art. 28 ust. 1 i art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. Poz. 518 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011r. Nr 68/VI/2011 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ze zmianami i uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2013r. Nr 421/XXXVIII/2013 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawki procentowej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 29 sierpnia 2013r. Poz. 5395) zarządzam, co następuje:§ 1


  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy: Anny Kukowka, nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 35,58 m2 położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 w Lublińcu wraz z prawem użytkowania wieczystego udziału 290/10 000 części w działce gruntu – opisaną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i opublikowany będzie w dniach od 07 listopada 2014r. do 28 listopada 2014r.

§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 235/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:28.11.2014 12:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak