O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

LKS SPARTA

 

na  realizację zadania publicznego

Dofinansowanie udziału w rozgrywkach III ligi brydża sportowego w sezonie 2014/15

 

zgodnie z art. 19a ust. 4  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)  można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: ngo@lubliniec.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 22.09.2014r.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej LKS Sparta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Rafał Gbur
Data publikacji:15.09.2014 14:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Rafał Gbur
Data aktualizacji:15.09.2014 14:14