O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert


Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „PEDAGOG”


na realizację zadania publicznego


Turniej piłki nożnej z okazji 50 lecia TKKF Pedagog Lubliniec


zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: ngo@lubliniec.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 10.06.2014r.
Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „PEDAGOG”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:03.06.2014 13:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:03.06.2014 13:01