Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Pismo potwierdzające decyzję o przekształceniu Gimnazjum nr 2 w Lublińcu w Szkołę Podstawową nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pismo potwierdzające decyzję o przekształceniu Gimnazjum nr 2 w Lublińcu w Szkołę Podstawową nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia trwałego zarządu str. 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia trwałego zarządu str. 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia trwałego zarządu str. 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia trwałego zarządu str. 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o majątku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 22 września 2017 roku o umorzeniu postępowania administracyjnego, jako bezprzedmiotowe w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w CUW w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4-1) Nabór st_ds_finansowych 2017.09.27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 195/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu w przypadku jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 194/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 188/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko Referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rocznego przegladu stanu technicznego instalacji gazowych w lokalach i budynkach należących do gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 187/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 186/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 01 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał_1_WPF_zmiana_2017_08_31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 183/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 182/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezydium Rady Rodziców 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład Rady Rodziców 2017/2018
Dotyczy dokumentu:
Informacja o majątku
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 października 2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 października 2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wybór Operatora dla potrzeb realizacji Programu "Słoneczny Lubliniec".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wybór Operatora dla potrzeb realizacji Programu "Słoneczny Lubliniec".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy pl. Niepodległości 3a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 216/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 wrzesnia 2010r. w sprawie materiałów planistycznych stanowiących podstawę do opracownia projektu uchwały budżetowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 216/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 wrzesnia 2010r. w sprawie materiałów planistycznych stanowiących podstawę do opracownia projektu uchwały budżetowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 216/10 z 07.09.2010r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Lubliniec przeznaczonej do zamiany.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_177_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁ_1_WPF_wykonanie_2017_06_30.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁ_2_WYKONANIE_PRZEDSIEW_2017_06_30.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna