Rejestr zmian w biuletynie

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICY ARMII KRAJOWEJ, ZHP ORAZ GRUNWALDZKIEJ W LUBLIŃCU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 94/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Tysiąclecia na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Zagłówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Żeromskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 maja 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Żeromskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta Lublińca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 84/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_83_27_04_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie gminy Lubliniec na okres 3 lat. Zatwierdzona Decyzją NR GL.RET.070.7.110.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dn. 26 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz wyrazenia opinii.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala_konsultacje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna