Rejestr zmian w biuletynie

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład Rady Rodziców"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład Rady Rodziców 2017/2018
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Prezydium Rady Rodziców 2017/2018" na"Skład Rady Rodziców 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dezycja Burmistrza Miasta Lublińca w sprawieustanowienia trwałego zarządu"

01.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia trwałego zarządu str. 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia trwałego zarządu str. 1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik decyzja
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia trwałego zarządu str. 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pismo potwierdzające decyzję o przekształceniu Gimnazjum nr 2 w Lublińcu w Szkołę Podstawową nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

28.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Pismo potwierdzające decyzję o przekształceniu Gimnazjum nr 2 w Lublińcu w Szkołę Podstawową nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pismo potwierdzające decyzję o przekształceniu Gimnazjum nr 2 w Lublińcu w Szkołę Podstawową nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia trwałego zarządu str. 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia trwałego zarządu str. 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia trwałego zarządu str. 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia trwałego zarządu str. 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o majątku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 22 września 2017 roku o umorzeniu postępowania administracyjnego, jako bezprzedmiotowe w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w CUW w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4-1) Nabór st_ds_finansowych 2017.09.27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 195/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu w przypadku jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 194/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 188/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko Referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rocznego przegladu stanu technicznego instalacji gazowych w lokalach i budynkach należących do gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 187/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 186/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 01 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał_1_WPF_zmiana_2017_08_31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 183/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 182/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna