Rejestr zmian w biuletynie

03.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_wydatki_35_15_02_2017.PDF"

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie 2 kompletnych wniosków aplikacyjnych do RPO WSL 2014-2020 w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowej na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu wokół Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu przy ul. Sportowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00022.2016 z dnia 02.03.2017r. o wydanie decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania dla Krynicki Recykling S.A. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z modernizacją Zakładu Stłuczki Szklanej w miejscowości Lubliniec" na działce nr 1883/109 k.m. 5, obręb Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja oraz remont Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Uchodźców 34 w Lublińcu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu Kokotku na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. ZHP w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie przepisów wewnętrznych, regulujących gospodarkę finansową.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 282/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Paderewskiego w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2017

Dotyczy dokumentu:
uchwała Nr 340/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 339/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 338/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia w roku 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 337/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klay pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 336/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XVI/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 335/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn.:"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej" oraz akceptacji założonych w Studium Wykonalności planów taryfowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 333/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 334/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 333/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 332/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 323/XXXI/2017 Rady Miejskiej w lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 331/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2017

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Kokotku, ul. Grunwaldzka, ul. ZHP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Kokotku, ul. Grunwaldzka, ul. ZHP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją oraz remontem Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ul.Uchodźców 34 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protkół Ne XXIX/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 15 grudnia 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 listopada 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 października 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVII/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 października 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 września 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję 23.02.2017 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 23.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwirzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2017 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję 23.02.2017 r. w sprawie ustalenia w roku 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczyciela oraz specjalności i form kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 23.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt na sesję w dniu 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn.:"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej" oraz akceptacji założonych w Studium Wykonalności planów taryfowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję 23.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XVI/2012 z dnia 24 stycznia 2012 w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 - 2020".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 23 .02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 323/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt na sesję w dniu 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 23.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwirzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 23.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 23.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna