Rejestr zmian w biuletynie

23.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie do ogłoszenia dot. wyniku z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. E.Stein 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie likwidacji Zspołu Obsługi Placówk Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 380/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 379/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 382/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2017/2018, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 381/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2017/2018, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 380/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 379/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 378/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 377/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Piaskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 376/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 372/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 3 - mapa poglądowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 374/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 375/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robot budowlanych polegających na rozbiórce budynku halowego I-kondygnacyjnego przy ul. Sportowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 374/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 373/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 372/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy dot. stanu technicznego budynku przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. V przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny(zab jednorodzinna).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. V przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny(usługi).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 129 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 128 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 124/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Piaskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 120_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal.1MDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: przygotowania i udziału w międzygminnym ćwiczeniu obronnym p.k. „CZERWIEC 2017”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2016-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2016-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 117.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2016-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej Solarnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych „Zjednoczeni Zwyciężymy”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "27 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy dot. stanu technicznego budynku przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z przemurowaniem komina wentylacyjnego na budynku urzędu przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 31/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 30/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 23 marca 2017 i 28 marca 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 28/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 stycznia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 252016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 232016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.358.2017 z dnia 02.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.358.2017 z dnia 02.06.2017r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania - w części...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.351.2017 z dnia 02.06.2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 RM w Lublińcu z dn. 29.07.2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu - w części określonej w paragrafie 1 pkt 2 uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.358.2017 z dn. 02.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.351.2017 z dn. 02.06.2017 r."

poprzednia ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... następna