Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 219/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 219/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_219_24_10_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 219/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 216/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 215/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 215/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF_zmiana_2017_10_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 215/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 214/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania nowego członka Lublinieckiej Rady Sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 293/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Lublińcu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 212/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 212/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_212_17_10_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 212/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR4/2017 DYREKTORA Ś. D. S. W LUBLIŃCU Z DNIA 18 PAŹDZIERNIK 2017 ROKU w sprawie: ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf"

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna