Rejestr zmian w biuletynie

26.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 27.11.2017r. o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 378XXXVII2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi_na_pytania_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_WPF_2017_11_10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF_zmiana_2017_11_10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 235/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 października 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "objaśnienia zmiana WPF ZBM 2017_11_10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF_zmiana_2017_11_10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_WPF_2017_11_10.pdf"

24.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24.11.2017r. nr BKE.6220.00012.2017 o podjęciu z urzędu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na "Budowę hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie prowadzonego postępowania o wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w CUW w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia ”Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia ”Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5h.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu – Kokotku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wyszyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia ”Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic św. Anny i Mickiewicza oraz w rejonie ulic Oświęcimskiej, Paderewskiego i Pl. Niepodległości miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Rolniczej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 30 listopada 2017 r. o godz. 9.00.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy - Załącznik Nr 9 do SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy - Załacznik Nr 8 do SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do SIWZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik NrII.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr I.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik_Nr_3_Isotne_postanowienia_umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik_Nr_1_Formularz_oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik_Nr_2_Harmonogram_spłat_kredytu.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi_na_pytania_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź_na_pytania_1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź_na_pytania_1.pdf"

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Uchwała_RIO_4200_VI_2_2017_opinia_o_prawidłowości_kwoty_długu_Miasta_Lublińca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Usunięto załącznikUchwała_RIO_4200_VI_2017_opinia_o_prawidłowości_kwoty_długu_Miasta_Lublińca.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Uchwała_RIO_4200_VI_2017_opinia_o_prawidłowości_kwoty_długu_Miasta_Lublińca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Kilińskiego 20/6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Uchwała_431_XLI_2017_w_sprawie_zaciągnięcia_kredytu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - zadanie nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - zadanie nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 234/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 234/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_234_31_10_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 234/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 233/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 18 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 21 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 21 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 23 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 30/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 22 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 26 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 23 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr27/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 12 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 21 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 21 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 21 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 30 marca 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 16 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 21/2016 z wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności, Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 26 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 22 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 26 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 21/2016 z wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności, Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 16 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 30 marca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 24 lutego 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 25 stycznia 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 434/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 433/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, połozonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 432/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 431/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 430/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna