Rejestr zmian w biuletynie

02.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 26 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 26 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 26 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 26 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 94/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Zespołu do ostatecznej rekomendacji propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 w sprawie: konsultacji projektu uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 91 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna