Rejestr zmian w biuletynie

07.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na nawierzchni utwardzonej drogi wewnętrzej do budynków przy ul. Grunwaldzkiej 22-30 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 467/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 136/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała Nr 515/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu MOPS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 271/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 269/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiego w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszru w rejonie ul.Droniowiczki miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 267/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Droniowiczki miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Droniowiczki miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "268.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na rozbiórkę budynku gospodarczego "O4" oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego "O6" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie okresowych 5-letnich przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków należących do gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00013.2016 z dnia 05.10.2016r. podające do publicznej wiadomości informację o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu produkcji pro brykietu i paliw alternatywnych w Lublińcu na działce 1879/129 przy ul. Klonowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Uzasadnienie zamiaru likwidacji Filii nr 1 i 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w spr. zamiaru likwidacji Filii 1 i 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 271/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 270/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 1 oraz Filii Nr 2 Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im.J.Lompy oraz dokonania zmian w statucie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 269/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 269/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Droniowiczki miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze likwidacji Filii Nr 1 oraz Filii Nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu oraz dokonania zmian w statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze likwidacji Filii Nr 1 oraz Filii Nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu oraz dokonania zmian w statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze likwidacji Filii Nr 1 oraz Filii Nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu oraz dokonania zmian w statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 267/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 266/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy Placu Niepodległości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 265/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2, polożonego w budynku przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 264/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 263/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 262/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 261/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego, przeznaczonej na zakup nowego specjalistycznego ambulansu z minimalnym wyposażeniem medycznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 260/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego dla zadania pod nazwą: "Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie remontu nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej przy Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji obszaru przyległego do doliny rzeki Lublinicy obejmujacego teren od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Sportowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie projektu organizacji ruchu dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy Wierzbowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie utwardzenia alejek parkowych przy Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi prowadzącej do ośrodka Silesiana w Kokotku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 180/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2016 w sprawie: konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 179/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu w przypadku jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 178/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 178/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "roztrzygnięcie III konkursu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 178/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie III konkursu w 2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 178/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydanie postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na "Rozbudowę zakładu produkcji pro brykietu i paliw alternatywnych w Lublińcu przy ul. Klonowej"o
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna