Rejestr zmian w biuletynie

31.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 13 szt. ławek parkowych na Placu Konrada Mańki w Lublińcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 13 szt. ławek parkowych na Placu Konrada Mańki w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja fotograficzna - stan obecny zał nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 13 szt. ławek parkowych na Placu Konrada Mańki w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projektowana dokumentacja fotograficzna ławek załnr 5"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 13 szt. ławek parkowych na Placu Konrada Mańki w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia zał nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 13 szt. ławek parkowych na Placu Konrada Mańki w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan sytuacyjny zał. nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 13 szt. ławek parkowych na Placu Konrada Mańki w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy zał nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 13 szt. ławek parkowych na Placu Konrada Mańki w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Formularz ofertowy zał. nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 13 szt. ławek parkowych na Placu Konrada Mańki w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż dwustronnej tablicy pamiątkowej na terenie stadionu sportowego LKS Sparta w Lublińcu dla zadania pn. "Budowa boiska piłkarskiego w Lublińcu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.06.2017 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna