Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2016

Dotyczy dokumentu:
Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czech Gabriela - Skarbnik Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca - nabycie uprawnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Dłubała – Naczelnik Wydziału Komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzena Grzyb - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Kowalczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Brzeziński – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Janik – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Chałat - Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Mickoś – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Barbara Mickoś – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca - nabycie uprawnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Akademii Sportowej Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z Komisją Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 27 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 22/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności, Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych i Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 23 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 22/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności, Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych i Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 23 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "czerwiec 2016 .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 17 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 26 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 29 marca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 23 lutego 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 26 stycznia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 16/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 29 grudnia 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 16/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 29 grudnia 2015 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29 grudnia 2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 16/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 29 grudnia 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 17 grudnia 2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 22 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2016 r. z posiedzenia Komisji ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 8 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 13 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 27 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 17/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności, Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 30 marca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 22 lutego 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 22/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 27 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 29 marca 2016 r. i 7 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 29 marca 2016 r. i 7 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 29 marca 2016 r. i 7 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż dwóch słupków parkingowych chowanych w ziemię.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż dwóch słupków parkingowych chowanych w ziemię.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Tylnej 10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.08.2016

Dotyczy dokumentu:
Podbioł Gabriel - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rosiński Zbigniew - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majer Benedykt - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dmitriew Maria - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Haberla Teresa - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanszla Agnieszka - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hepner Jacek - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janic Iwona - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jelonek Danuta - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kniejski Olgierd - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małek Marcin - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maniura Henryk - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mańka Tomasz - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miluk Stanisław - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Naczyński Mikołaj - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochman Iwona - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pilch – Kucia Halina - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Richter Adam - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Springwald Jan - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Surma Wieńczysław - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wróbel Franciszek - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 154/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12.08.2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12.08.2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 152/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 SIERPNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 152/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 SIERPNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 152/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 SIERPNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z 17 sierpnia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z 17 sierpnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna