Rejestr zmian w biuletynie

14.10.2016

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PRZETARGU na załadunek, transport i przetwarzanie osadu ściekowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na realizację zadania przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu organizacji ruchu dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozbiórki rampy żelbetowej, budynku halowego i budynku mieszkalnego przy ul.Sportowej w Lublincu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozbiórki rampy żelbetowej, budynku halowego i budynku mieszkalnego przy ul.Sportowej w Lublincu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozbiórki rampy żelbetowej, budynku halowego i budynku mieszkalnego przy ul.Sportowej w Lublincu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy pl.Kościuszki 6/9 w Lublincu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 21/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności, Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych i Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 23 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 17 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 17 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Finansowo-Ekonomicznej odbytego w dniu 18 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego dla zadania pod nazwą: "Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego dla zadania pod nazwą: "Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 188/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 187/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 247 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18.12.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2016 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 185/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Targowej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 184/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ul. Czarnoleskiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 183/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Cisowej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 182/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna