Rejestr zmian w biuletynie

07.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z 24.11.2016rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z 24.11.2016rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z 24.11.2016r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego wprojekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z 24.11.2016rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z24.11.2016rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytuprzyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok MiastaLublińca.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 15 grudnia 2016 roku o godz. 12.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ulicy Ks. Cebuli (440 009S), Górniczej (440 030S) i Kard. Hlonda (440 034S) w Lublińcu wraz z budową oświetlenia drogowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Budżet Obywatelski.pdf" na"Projekt Uchwały Budżet Obywatelski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Budżet Obywatelski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf"

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna