Rejestr zmian w biuletynie

06.09.2016

Dotyczy dokumentu:
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Z DNIA 05.09.2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA z dnia 12.08.2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji Finansowo-Ekonomicznej odbytego w dniu 27 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Finansowo-Ekonomicznej odbytego w dniu 30 marca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Finansowo-Ekonomicznej odbytego w dniu 24 lutego 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Finansowo-Ekonomicznej odbytego w dniu 27 stycznia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 18/2015 z posiedzenia Komisji Finansowo-Ekonomicznej z Przewodniczącymi Komisji Stałych odbytego w dniu 28 grudnia 2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 17/2015 z posiedzenia Komisji Finansowo-Ekonomicznej odbytego w dniu 28 grudnia 2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie utwardzenia alejek parkowych przy Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 19/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z Komisją Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 25 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania związanego z przebudową drogi gminnej ul. Słonecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 18/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności, Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 30 marca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie utwardzenia alejek parkowych przy Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 19 lutego 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie RDOŚ nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z dn. 29.08.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespół ds. Gospodarki Odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 259/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Rolniczej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 258/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 257/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 256/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 255/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. ks. E. Szramka miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 254/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Zachodniej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 253/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Lubliniec a Miastem Banovce nad Bebravou (Republika Słowacka)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 252/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 251/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 233/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycji pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2350 S ( ul. św Anny ) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 440151 S ( ul. Mickiewicza ) w Lublińcu w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 233/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycji pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2350 S ( ul. św Anny ) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 440151 S ( ul. Mickiewicza ) w Lublińcu w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 250/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2350 S (ul. Św.Anny) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 440151 S (ul. Mickiewicza) w Lublińcu" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 przy ul. Pusta Kuźnica 20 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 249/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Lublińcu odbytej w dniu 24 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Lublińcu odbytej w dniu 19 maja 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu nawierzchni odcinka ulicy 3 Maja w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna