Rejestr zmian w biuletynie

12.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z24.11.2016rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu wkwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rokMiasta Lublińca." na "Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok MiastaLublińca."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/2/2017 z 09.01.2017r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lublińca ,wynikajacej z planowanych i zaciagniętych zobowiązań.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2016 r. z posiedzenia Komisji ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 8 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2016 r. z posiedzenia Komisji ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 8 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SCAN0919_000.pdf"

10.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. wykonania robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 75KDd, Sosnowej, Gajowej i Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. wykonania robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 75 KDd, Sosnowej, Gajowej i Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 75 KDd, Sosnowej, Gajowej i Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 75 KDd, Sosnowej, Gajowej i Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 75 KDd, Sosnowej, Gajowej i Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 256/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 255/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 254/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 253/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 252/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 251/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 250/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 249/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 248/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 247/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 246/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 245/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 244/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 243/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości budynkowej położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 241/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 4 - propozycja rozmieszczenia wyposażenialokalu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 3 - stan istniejacy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 22/2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna