Rejestr zmian w biuletynie

13.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 162/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 162/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_162_30_08_2016.PDF"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 162/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 161/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_2016_08_25_INFORMACJA_i_PÓŁROCZE_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA_ZA_I_PÓŁROCZE_2016_WYDATKI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_159_INFORMACJA_WPF_I_PÓŁROCZE_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 156/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 SIERPNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje podstawowe
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacje_podstawowe.docx"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład_Rady_Pedagogicznej2016_17.docx"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut16_17.PDF"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36 ,stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36 ,stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa nieruchomości Mickiewicza 36"
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna