Rejestr zmian w biuletynie

19.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Organizacja jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezydium_Rady_Rodziców_2016_17.docx"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rada Rodziców
Dotyczy dokumentu:
Organizacja jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rada Pedagogiczna
Dotyczy dokumentu:
Organizacja jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład_Rady_Pedagogicznej2016_17.docx"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład_Rady_Pedagogicznej2016_17.docx
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacje_podstawowe.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje_podstawowe.docx

16.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 167 / 2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 września 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 254/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie : przyjęcia zasad – polityki rachunkowości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 166/201 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 165/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 02 września 2016 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 164 /2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 163 /2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad dowożenia uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu produkcji pro brykietu i paliwa alternatywnego w Lublińcu na działce 1879/129 przy ul. Klonowej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna