Rejestr zmian w biuletynie

28.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubiniec za okres od 01.01. do 30.09.2016r. (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie ogrodzenia terenu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 268/XXVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyniku przetargu na załadunek, transport i przetwarzanie osadu ściekowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyniku wyboru Wykonawcy okresowego przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyniku wyboru Wykonawcy okresowego przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyniku wyboru Wykonawcy okresowego przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu porządku domowego obowiązującego najemców (mieszkańców) budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 195/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 195/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 195/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.10.2016

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 194/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 października 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 193/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2016 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2016 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2016 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 191/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2016 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 190/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 189/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 189/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 189/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu odcinka ulicy Uchodźców w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu odcinka ulicy Uchodźców w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds.administracyjnych i socjalnych w ZOPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds.administracyjnych i socjalnych w ZOPO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze na stanowiskoref.ds.adm.-socj. w ZOPO 2016.10.24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds.administracyjnych i socjalnych w ZOPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds.administracyjnych i socjalnych w ZOPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds.administracyjnych i socjalnych w ZOPO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o naborze na stanowiskoref.ds.adm.-soc. w ZOPO 2016.10.24.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na rozbiórkę rampy żelbetowej (obiekt nr 1), budynku halowego (budynek nr 2) i budynku mieszkalnego (budynek nr 4) przy ulicy Sportowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.10.2016

Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiącymi własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. DAMROTA.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego bedącego własnością gminy Lubliniec oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Plebiscytowej, Powstańców, Mickiewicza, Stalmacha, Kilińskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródea ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródea ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródea ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania oferty na wykonanie nasadzenia mieszanki roślin cebulowych mechanicznie za pomocą sadzarki na istniejącym trawniku przy ul. Niegolewskich i ul. Powstańców w Lublińcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania oferty na wykonanie nasadzenia mieszanki roślin cebulowych mechanicznie za pomocą sadzarki na istniejącym trawniku przy ul. Niegolewskich i ul. Powstańców w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu organizacji ruchu dla Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodówbudżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30września 2016 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatkówbudżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30września 2016 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciej.s.t za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału2016 roku.."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy ul. Cyrana w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie remontu nawierzchni chodnika łączącego ulice Sokoła i Sądową w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "remonty v1 - przedmiar.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "remonty v1 - przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wschodnia"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wschodnia
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wymyślacz"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Cantrum"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Centrum.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wymyślacz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds.administracyjnych i socjalnych w ZOPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds.finansowych w ZOPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds.administracyjnych i socjalnych w ZOPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna