Rejestr zmian w biuletynie

20.12.2016

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 228/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 226/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 226/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 226/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 223/2016 Burmistrz Miasta Lublińca z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dokonującej rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z budżetu zadań z zakresu ochrony środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 222/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków mieszkalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 230/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna