Rejestr zmian w biuletynie

03.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 290/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 paździrnika 2016 r. w sprawie wydania przez Miasto Lubliniec czasopisma samorządowego "Nowiny Lublinieckie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 289/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 paździrnika 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 288/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 287/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 286/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 paździrnika 2016 r. w sprzwie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic św. Anny i Mickiewicza oraz w rejonie ulic Oświęcimskiej, Paderewskiego i pl. Niepodległości miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 285/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dl obszaru w rejonie ul. M.C. Skłodowskiej miasta Lubliińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "284.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 285.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 283/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 283/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 280/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 281/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 280/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 279/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 278/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 277/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 276/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 278/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 277/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 276/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała Nr 275/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodciągowych i urzadzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku na dostawę sprzętu komputerowego wraz z dodatkowymi urządzeniami i oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 274/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 273/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Statutu Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 272/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 wrzesnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Formularz cenowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klonowa_uchwała Nr 353/XXXIV/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_tekst jednolity
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 43/III/14 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.12.14 w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

31.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu ogrodzenia na nieruchomości (działka 355/41) przy ul. Gajowej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przetarg na dzierżawę garażu murowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubiniec za okres od 01.01. do 30.09.2016r. (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie ogrodzenia terenu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 268/XXVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyniku przetargu na załadunek, transport i przetwarzanie osadu ściekowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyniku wyboru Wykonawcy okresowego przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyniku wyboru Wykonawcy okresowego przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyniku wyboru Wykonawcy okresowego przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu porządku domowego obowiązującego najemców (mieszkańców) budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 195/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 195/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 195/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna