Rejestr zmian w biuletynie

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodówbudżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku do30.06.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatkówbudżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku do30.06.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS-kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciejst za okres od początku roku do 30.06.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie należnoscioraz wybranych aktywów finansowych jst w/g stanu na koniec IIkwartału2017r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Wojskowy Klub Biegacza META
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Wojskowy Klub Biegacza META
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Wojskowy Klub Biegacza META
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Wojskowy Klub Biegacza META
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oferta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Wojskowy Klub Biegacza META
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oferta.pdf

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Wojskowy Klub Biegacza META
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Wojskowy Klub Biegacza META
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu ofert na dostawę i montaż 13 szt. ławek parkowych na Placu Konrada Mańki w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu ofert na dostawę i montaż elementów siłowni wraz z urządzeniami placu zabaw dla dzieci obok skrzyżowania ulic Opolskiej i Pasiecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nieruchomości przeznaczone do dzierżawy przy ul. Żabiej i ul. Grunwaldzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 171/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 170/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 169/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 168/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 167/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ul. Kochcickiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB 162_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal.1 MDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lublińcu przy ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lublińcu przy ul. Oleskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, ul. płk. Stanislawa Wilimowskiego 8.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie na dania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, ul. Droniowcka 45.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej im.J.Lompy w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec połozonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec połozonych w Lublińcu przy ul Opolskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny i ul. Wojciecha Kilara;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 307/XXIX/2016 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność okresloną w ustawie Prawo Oświatowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 31 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna