Rejestr zmian w biuletynie

26.01.2018

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA   Z DNIA 23 stycznia 2018 r.   w sprawie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 STYCZNIA 2018 R. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu w przypadku jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kokotek"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wschodnia"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wymyślacz"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Centrum"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kokotek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wschodnia
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wymyślacz
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Centrum
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 461/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lublińca – Kokotek - etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 460/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Zachodniej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 459/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. ks. E. Szramka miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 458/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.M.C.Skłodowskiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna