Rejestr zmian w biuletynie

28.03.2018

Dotyczy dokumentu:
przetarg na dzierżawę gminnych nieruchomości przy ul. Lisowickiej pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 26.03.2018r. podające do publicznej wiadomości informację, iż zakład Krynicki Recyklig S.A. przedłożył aktualizację raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia "Budowa hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi przy ul. Klonowej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r.   w sprawie:  zmiany zarządzenia nr 84/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdań rocznych w wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdań rocznych w wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 53_2018 z 20.03.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdań rocznych w wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal.1MDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdań rocznych w wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 MARCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 MARCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_wydatki_49_12_03_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 MARCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_WPF_2018_02_22.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF_budżet_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Objaśnienia_zm_WPF_budżet_2018_02_22.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna