Rejestr zmian w biuletynie

29.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie, montaż wiaty przystankowej oraz demontażu istniejącej wiaty przystankowej przy ul. M.C. Skłodowskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie, montaż wiaty przystankowej oraz demontażu istniejącej wiaty przystankowej przy ul. M.C. Skłodowskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. Wiata nowa"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie, montaż wiaty przystankowej oraz demontażu istniejącej wiaty przystankowej przy ul. M.C. Skłodowskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 Wiata demontaż"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie, montaż wiaty przystankowej oraz demontażu istniejącej wiaty przystankowej przy ul. M.C. Skłodowskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie, montaż wiaty przystankowej oraz demontażu istniejącej wiaty przystankowej przy ul. M.C. Skłodowskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łazienki w lokalu przy ul. Powstańców Śląskich 48/3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowych 5-letnich przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków należących do gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 177/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 września 2016 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy pl. Niepodległości 3a w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 176/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 wrzesnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 175/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 175/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 175/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 174/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 września 2016r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Lubliniec do udziału w pracach Komisji Przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 172/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13.09.2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 171/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13.09.2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Kotom „Felis”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zgromadzeniu organizowanym w dniu 1.10.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zgromadzeniu organizowanym w dniu 1.10.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 170/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 170/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 170/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 169/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 168/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie i wybudowanie autonomicznego oświetlenia drogowego oraz budowę kablowego oświetlenia ledowego ulic w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O4" oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego "O6" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O4" oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego "O6" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 9 - fotografia budynku O4.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O4" oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego "O6" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 8 - fotografia budynku O4.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O4" oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego "O6" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 7 - fotografia budynku O6.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O4" oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego "O6" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 6 - fotografia budynku O6.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O4" oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego "O6" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 5 - fotografia budynku O6.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O4" oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego "O6" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 4 - fotografia budynku O6.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O4" oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego "O6" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 3 - mapa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O4" oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego "O6" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O4" oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego "O6" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego "O4" oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego "O6" przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki w ramach modernizacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki w ramach modernizacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki w ramach modernizacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki w ramach modernizacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 1 oraz Filii Nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu oraz dokonania zmian w statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy Placu Niepodległości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu nr 2, położonego w budynku przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r. (II projekt)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r. (I projekt)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego, przeznaczonej na zakup nowego specjalistycznego ambulansu z minimalnym wyposażeniem medycznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 30 września 2016 r. o godz. 10.00.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji obszaru przyległego do doliny rzeki Lublinicy obejmującego teren od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Sportowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej w Lublińcu-Kokotku poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja pozytywna dot. wyniku przetargu rozstrzygniętego w dniu 16.09.2016r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu w rejonie ul. Klonowej na terenie KSSE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja pozytywna dot. wyniku przetargu rozstrzygniętego w dniu 16.09.2016r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu w rejonie ul. Klonowej na terenie KSSE.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na nawierzchni utwardzonej ulicy Wierzbowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna