Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Petycja z dn.31.10..2016r. w sprawie konkursu "wzorowa łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku mieszkalnym położonym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut"

07.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwala nr12
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr16
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej (usługi- działka 3624/335).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej (usługi- działka 3624/335).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej (usługi- działka 3624/335).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej (usługi- działka 3624/335).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik mapa poglądowa
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu odcinka ulicy Uchodźców w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik mapka poglądowa
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu procedury zapytania ofertowego na wykonanie remontu odcinka ulicy Uchodźców w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej (usługi- działka 3624/335).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 204/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 204/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 204/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 paźdzernika 2016 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26.10.2016 r. w sprawie służebności gruntowej, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w rejonie ul. Oleskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 201/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26.10.2016 r. w sprawie służebności gruntowej, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w rejonie ul. Oleskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 200/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2016 R. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 199/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 197/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 197/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 197/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 290/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 paździrnika 2016 r. w sprawie wydania przez Miasto Lubliniec czasopisma samorządowego "Nowiny Lublinieckie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 289/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 paździrnika 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 288/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 287/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 286/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 paździrnika 2016 r. w sprzwie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic św. Anny i Mickiewicza oraz w rejonie ulic Oświęcimskiej, Paderewskiego i pl. Niepodległości miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 285/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dl obszaru w rejonie ul. M.C. Skłodowskiej miasta Lubliińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "284.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 285.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 283/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 283/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 280/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 281/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 280/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 279/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 278/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 277/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 276/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 278/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 277/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 276/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała Nr 275/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodciągowych i urzadzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku na dostawę sprzętu komputerowego wraz z dodatkowymi urządzeniami i oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 274/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 273/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Statutu Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 272/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 wrzesnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna