Rejestr zmian w biuletynie

12.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia „Złote lata”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład Rady Pedagogicznej 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład Rady Pedagogicznej 2017/2018
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie sprawdzenia warunków widoczności na 4 przejazdach kolejowych przez drogi gminne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacje podstawowe"
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje podstawowe

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład Rady Rodziców 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład Rady Rodziców 2017/2018
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacje podstawowe"
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje_podstawowe.docx
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład Rady Rodziców 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład Rady Pedagogicznej 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład_Rady_Pedagogicznej2016_17.docx
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prezydium_Rady_Rodziców_2016_17.docx
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kopia aktu załozycielskiego Gimnazjum Nr 2 wLublińcu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o majątku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedura naboru pracowników na stanowiska urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 400/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, ul. płk. Stanisława Wilimowskiego 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 390/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 390/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 398/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 399/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, ul. Droniowicka 45
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 398/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 397/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadanianazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 396/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 396/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "396.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 396/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 395.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 396/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 394/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny i ul. Wojciecha Kilara
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 392/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmiany uchwały Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 390/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 389/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 388/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 387/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 386/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 385/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie umorzenia postępowania skargowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 384/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie umorzenia postępowania skargowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 383/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 387/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 386/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 385/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie umorzenia postępowania skargowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 383/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 384/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie umorzenia postępowania skargowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 383/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lublińcu przy ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dn. 25.08.2017 roku w sprawie modernizacji ul. Kochanowskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego przy pl. Kościuszki 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 20 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 9 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 20 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 9 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa-wzór"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa-wzór"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna