Rejestr zmian w biuletynie

14.03.2018

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - rejon zachodniej obwodnicy Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 75/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 marca 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2018r. w sprawie ewidencji księgowej podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Lublińca oraz ewidencji księgowej centralnego rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Lubliniec .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 75/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 marca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał-zarz_40.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 219/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 264/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_39_26_02_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu i inwentaryzacji sprzętu OC znajdującego się w magazynach zakładów pracy na terenie miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z termomodernizacją wraz z remontem Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie roczne 2016"
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie roczne 2015"
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie roczne 2015
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie dobudowy ledowego oświetlenia ul. Marzanny i ul.Syreny w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna