Rejestr zmian w biuletynie

24.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz cenowy- materiały eksploatacyjne.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz cenowy - materiały biurowe, druki.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Umowa - wzór"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Umowa - wzór"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów używanych (poleasingowych) wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 214/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr instytucji kultury.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM2132016 PROJEKT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CZĘŚĆ_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 210/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 08 LISTOPADA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00018.2016 z dnia 21.11.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na "Rozbudowie lini technologicznej na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej na działce nr 1883/109 k.m.5 przy ul. Klonowej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż 9 szt. ławek przy ul. Niegolewskich/Powstańców Śl. oraz 9 szt. przy ul. Lisowickiej, Wilniewczyca w Lublińcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż 9 szt. ławek przy ul. Niegolewskich/Powstańców Śl. oraz 9 szt. przy ul. Lisowickiej, Wilniewczyca w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż 9 szt. ławek przy ul. Niegolewskich/Powstańców Śl. oraz 9 szt. przy ul. Lisowickiej, Wilniewczyca w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ulicy Ks. Cebuli (440 009S), Górniczej (440 030S) i Kard. Hlonda (440 034S) w Lublińcu wraz z budową oświetlenia drogowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ulicy Ks. Cebuli (440 009S), Górniczej (440 030S) i Kard. Hlonda (440 034S) w Lublińcu wraz z budową oświetlenia drogowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ulicy Ks. Cebuli (440 009S), Górniczej (440 030S) i Kard. Hlonda (440 034S) w Lublińcu wraz z budową oświetlenia drogowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - referent ds. administracyjnych i socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miesjkiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w 2017 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublincu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Damrota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublincu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Damrota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublincu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Damrota
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody nasprzedaż udziałów w nieruchomościach stanowiącychwspółwłasność Gminy Lubliniec..."
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miesjkiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miesjkiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz cenowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miesjkiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miesjkiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 283/XXVII/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublincu na sesję w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia sredniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie obnizenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna