Rejestr zmian w biuletynie

18.01.2017

Dotyczy dokumentu:
STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 26 stycznia 2017 r. o godz. 12.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 303/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 303/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.656.2016 z dn. 04.01.2017r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 STYCZNIA 2017 ROKU w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 STYCZNIA 2017 ROKU w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/143/2016 z24.11.2016rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu wkwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rokMiasta Lublińca." na "Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017rw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok MiastaLublińca."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/3/2017 z 09.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.975.591zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/2/2017 z 09.01.2017r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lublińca ,wynikajacej z planowanych i zaciagniętych zobowiązań.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2016 r. z posiedzenia Komisji ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 8 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2016 r. z posiedzenia Komisji ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 8 czerwca 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SCAN0919_000.pdf"

12.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie MASZ TALENT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna