Rejestr zmian w biuletynie

19.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za2016r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja_z_otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przegladów stanu technicznego budynków oraz instalacji elektrycznych w budynkach należących do gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie wymiany stolarki w ramach modernizacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00015.2017 z dnia 14.09.2017r. zawiadamiające, że została wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegające na "Budowie budynku kotłowni w Lublińcu przy ul. Droniowiczki 14a" zlokalizowanego na nieruchomości o nr ewid. 339/69 k.m. 4 Droniowiczki, obręb Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wybór Operatora dla potrzeb realizacji Programu "Słoneczny Lubliniec".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wybór Operatora dla potrzeb realizacji Programu "Słoneczny Lubliniec".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Klub Skata Sportowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna