Rejestr zmian w biuletynie

23.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie do ogłoszenia dot. wyniku z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją Gimnazjum nr 2 przy ul. Droniowickiej 45
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. E.Stein 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie likwidacji Zspołu Obsługi Placówk Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 380/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 379/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 382/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2017/2018, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 381/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2017/2018, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 380/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 379/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 378/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 377/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Piaskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 376/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 372/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 3 - mapa poglądowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 374/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 375/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robot budowlanych polegających na rozbiórce budynku halowego I-kondygnacyjnego przy ul. Sportowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 374/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 373/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 372/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy dot. stanu technicznego budynku przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. V przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny(zab jednorodzinna).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. V przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny(usługi).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 129 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 128 /2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 124/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Piaskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 120_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal.1MDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: przygotowania i udziału w międzygminnym ćwiczeniu obronnym p.k. „CZERWIEC 2017”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2016-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2016-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 117.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2016-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MAJA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej Solarnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych „Zjednoczeni Zwyciężymy”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "27 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy dot. stanu technicznego budynku przy ul. Klonowej 46 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z przemurowaniem komina wentylacyjnego na budynku urzędu przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 31/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 30/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 23 marca 2017 i 28 marca 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 28/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 stycznia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 252016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 232016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.358.2017 z dnia 02.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.358.2017 z dnia 02.06.2017r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania - w części...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.351.2017 z dnia 02.06.2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 RM w Lublińcu z dn. 29.07.2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu - w części określonej w paragrafie 1 pkt 2 uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.358.2017 z dn. 02.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.351.2017 z dn. 02.06.2017 r."

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna