Rejestr zmian w biuletynie

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 23.02.2018r. o wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie dokumentacji w sprawie Budowy hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 23.02.2018r. o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonaniu uzgodnień w sprawie Budowy hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Opolskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XL/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 19 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymiana więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I konkursu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna