Rejestr zmian w biuletynie

20.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru - konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublincu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.656.2016 z dnia 4 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr 303/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017" w części określonej w par.8 ust.1 i ust.2, par.9, par. 14 ust.1, par.17 ust.3 i ust.7 załącznika do uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.656.2016 z dnia 4 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr 303/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017" w części określonej w par.8 ust.1 i ust.2, par.9, par. 14 ust.1, par.17 ust.3 i ust.7 załącznika do uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie poparcia apelu gmin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie poparcia apelu gmin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryterów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryterów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryterów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, przeznaczonej pod urządzenie drogi publicznej dojazdowej ulicy Piaskowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Poprzecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżtu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług pomiędzy Gminą Lubliniec a Zarządem Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego, przeznaczonej na zakup lampy do fototerapii Lullaby LED PT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ewidencji księgowej podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Lublińca, jednostkach organizacyjnych Miasta oraz ewidencji księgowej centralnego rozliczenia podatku od towarów i usług ( VAT)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 STYCZNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu Kokotku na okres 1 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany składu członków Lublinieckiej Rady Sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.01.2017

Dotyczy dokumentu:
STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 26 stycznia 2017 r. o godz. 12.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 303/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 303/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.656.2016 z dn. 04.01.2017r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 STYCZNIA 2017 ROKU w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 STYCZNIA 2017 ROKU w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna