Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2018

Dotyczy dokumentu:
fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "doc20180427152219.pdf"
Dotyczy dokumentu:
fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Zespół Szkół im.Św. E. Stein w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji-Prywatne Przedszkole "Bajkolandia" w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Niepubliczne Przedszkole Językowe Wyspa Szkrabów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego dla zadania pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego dla zadania pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki Lublinica II etap"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego dla zadania pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wynik Lublinica II etap
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego dla zadania pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik Lublinica II etap"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27 S z wykonania planu dochodów budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 31 marca 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 S z wykonania planu wydatków budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 31 marca 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS-kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciejst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna