Rejestr zmian w biuletynie

26.04.2017

Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 165/XVI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 172/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 171/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 170/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 169/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27S-Sprawozdanie z wykonania planu dochodówbudżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31marca 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28S-Sprawozdanie z wykonania planu wydatkówbudżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31marca 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych jst w/g stanu na koniec I kwartału2017roku "
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciejst za okres od początku roku do dnia 31.03.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 192/XIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 191/XIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 264/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 263/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 262/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 276/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 277/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 333/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 323/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 322/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu, przeglądzie i ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu, przeglądzie i ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 3 - mapa sytuacyjna 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu, przeglądzie i ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu, przeglądzie i ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 334/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu, przeglądzie i ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w pl. Niepodległości w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 332/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 323/XXXI/2017 Rady Miejskiej w lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 331/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 344/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 343/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.03.2017 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.12.2016 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wykazu komunalnych lokali socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regilaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 84/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 83/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 kwietnia 2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie likwidacji Zspołu Obsługi Placówk Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 30.01.2017r. w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Lublińcu uchwały w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 30.01.2017r. w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Lublińcu uchwały w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 359/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji..."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 363/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 362/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 360/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 359/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 stycznia 2017 r. dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską w Lublińcu uchwały w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 358/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiacych dochody budżetu Miasta Lublińca, za pomocą innego instrumentu płatniczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 357/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pięcioletnich oraz rocznych przeglądów stanu technicznego budynków należących do Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Lubecko Cegielniana
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Lubecko Cegielniana
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie (3).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 marca 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 marca 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_78_31_03_2017.PDF"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 marca 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości dodatku specjalnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu na podstawie powołania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna