Rejestr zmian w biuletynie

22.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lublińca – Kokotek – etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Zachodniej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. ks. E. Szramka miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 454/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 243/2017 BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA Z  DNIA 14 LISTOPADA 2017 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu  
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 242/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 LISTOPADA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 242/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 LISTOPADA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_242_14_11_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 242/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 LISTOPADA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 454/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 453/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 452/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 451/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Olchowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 451/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Olchowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 450/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 449/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 448/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżeetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 447/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna