Rejestr zmian w biuletynie

27.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 22 września 2017 roku o umorzeniu postępowania administracyjnego, jako bezprzedmiotowe w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w CUW w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4-1) Nabór st_ds_finansowych 2017.09.27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 195/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu w przypadku jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 194/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 188/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko Referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rocznego przegladu stanu technicznego instalacji gazowych w lokalach i budynkach należących do gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 187/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 186/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 01 WRZEŚNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał_1_WPF_zmiana_2017_08_31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 183/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 182/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezydium Rady Rodziców 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład Rady Rodziców 2017/2018
Dotyczy dokumentu:
Informacja o majątku
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 października 2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 października 2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wybór Operatora dla potrzeb realizacji Programu "Słoneczny Lubliniec".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wybór Operatora dla potrzeb realizacji Programu "Słoneczny Lubliniec".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy pl. Niepodległości 3a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 216/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 wrzesnia 2010r. w sprawie materiałów planistycznych stanowiących podstawę do opracownia projektu uchwały budżetowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 216/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 wrzesnia 2010r. w sprawie materiałów planistycznych stanowiących podstawę do opracownia projektu uchwały budżetowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 216/10 z 07.09.2010r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Lubliniec przeznaczonej do zamiany.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_177_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁ_1_WPF_wykonanie_2017_06_30.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁ_2_WYKONANIE_PRZEDSIEW_2017_06_30.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lublińcu przy ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. Plebiscytowa 1 )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. Plebiscytowa 4 )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. Oleska 20 )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. 74 GPP )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu dniu 28 września 2017 r. zmiany budżetu miasta na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art.9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego, przeznaczonej na zakup nowego specjalistycznego ambulansu z minimalnym wyposażeniem medycznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego, przeznaczonej na zakup nowego specjalistycznego ambulansu z minimalnym wyposażeniem medycznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych 2348 S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349 S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 175/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 173/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Żabiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 172/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia czynności związanych z niszczeniem kart przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do Formacji Obrony Cywilnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna