Rejestr zmian w biuletynie

02.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Formularz cenowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klonowa_uchwała Nr 353/XXXIV/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_tekst jednolity
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 43/III/14 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.12.14 w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

31.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu ogrodzenia na nieruchomości (działka 355/41) przy ul. Gajowej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przetarg na dzierżawę garażu murowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubiniec za okres od 01.01. do 30.09.2016r. (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie ogrodzenia terenu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 268/XXVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyniku przetargu na załadunek, transport i przetwarzanie osadu ściekowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyniku wyboru Wykonawcy okresowego przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyniku wyboru Wykonawcy okresowego przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyniku wyboru Wykonawcy okresowego przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu porządku domowego obowiązującego najemców (mieszkańców) budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 195/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 195/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 195/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna