Rejestr zmian w biuletynie

05.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 42/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 41/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 37/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 31 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 31/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 35/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 35/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 34/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 33/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 32/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 i 16 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 494/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 494/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 493/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 492/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 491/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulicy Kilińskiego ( DG440136S ), ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do Al. Solidarności ( DG440136S ), ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. M. C. Skłodowskiej do Al. Solidarności ( DG440134S ) oraz ulicy Lisowickiej ( DG 440133S ) w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 490/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lompy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 489/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 488/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 487/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 486/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 485/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 485/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Protokołu z sesji Nr XLV 25.01.2018 r..pdf"

04.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIIIL/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLII/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLI/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 10 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal. 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 2..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal. 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna