Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 - Wzór umowy po zmianach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia po zmianach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania z dnia 08.11.2016r. i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.docx
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy - dożywianie uczestników DDP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy - dożywianie uczniów wGimnazjach.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr I.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gajowej w Lublińcu (dz. nr 355/41)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gajowej w Lublińcu (dz. nr 355/41)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gajowej w Lublińcu (dz. nr 355/41)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gajowej w Lublińcu (dz. nr 355/41)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiącymi własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na petycję z dnia 29.10.2016r. w sprawie Konkursu "Wzorowa Łazienka" – "Domestos odnawia szkolne toalety"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Petycja z dn.31.10..2016r. w sprawie konkursu "wzorowa łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku mieszkalnym położonym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut"

07.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwala nr12
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr16
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej (usługi- działka 3624/335).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej (usługi- działka 3624/335).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej (usługi- działka 3624/335).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej (usługi- działka 3624/335).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik mapa poglądowa
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu odcinka ulicy Uchodźców w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik mapka poglądowa
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu procedury zapytania ofertowego na wykonanie remontu odcinka ulicy Uchodźców w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej (usługi- działka 3624/335).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 204/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 204/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 204/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 paźdzernika 2016 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26.10.2016 r. w sprawie służebności gruntowej, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w rejonie ul. Oleskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 201/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26.10.2016 r. w sprawie służebności gruntowej, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w rejonie ul. Oleskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 200/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2016 R. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 199/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 197/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 197/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 197/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 290/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 paździrnika 2016 r. w sprawie wydania przez Miasto Lubliniec czasopisma samorządowego "Nowiny Lublinieckie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 289/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 paździrnika 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 288/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 287/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 286/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 paździrnika 2016 r. w sprzwie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic św. Anny i Mickiewicza oraz w rejonie ulic Oświęcimskiej, Paderewskiego i pl. Niepodległości miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 285/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dl obszaru w rejonie ul. M.C. Skłodowskiej miasta Lubliińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "284.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 285.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 283/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 283/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 280/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 281/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 280/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 279/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 278/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 277/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 276/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 278/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 277/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 276/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała Nr 275/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodciągowych i urzadzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku na dostawę sprzętu komputerowego wraz z dodatkowymi urządzeniami i oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 274/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 273/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Statutu Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 272/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 wrzesnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna